Bir ülkenin en önemli yerüstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunmasında ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz. Bununla birlikte yeni orman alanları oluşturmalı, ağacı ve ormanı muhafaza etmenin yaşamsal bir vazife olduğunu çocuklarımıza telkin etmeli ve bu şuur doğrultusunda onları yetiştirerek ormanlarımızın geleceğine sahip çıkmalıyız.
 
Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. 
  
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin ‘Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı kutlar; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı daha da artırmasına vesile olması dilerim.