YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU  İŞ VE İŞLEMLER 
                                                                                             
 
 - Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için makama sunmak, resmi yazışmaları yapmak,
 Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak, 
 - Hizmet–İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek, 
 - İnsan Hakları Kurulunun iş ve işlemlerini yapmak, 
 - Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini yapmak, 
 - 5510 Sayılı Kanun kapsamındaki başvuru sahilerini muhtaçlığına/muhtaç olmadığı hakkında İlçe İdare kurulunda kararlarını yazmak,
 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yapmak, 
 - İdare Kurulunca alınan kararları yazmak, takip etmek ve uygulamak,
 Kaymakamlık Dairesinin tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek, 
 - Askerlik kararlarının iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
 - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yürütmek,
 - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek, 
 - Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.


                                     
YAZI İŞLERİNE BAĞLI BÜROLAR

  - Yazı işleri Bürosu
  - Özel Kalem Bürosu
  - İlçe İdare Kurulu Bürosu
  - Mahalli İdareler Bürosu
  - Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
  - Planlama ve Koordinasyon İşleri
  - Hukuk İşleri Bürosu
  - İnsan Hakları Kurulu
  - Bilgi Edinme Hakkı 
  - Tüketici Hakem Heyeti Bşk.
  - Lokal ve Derneklere ait işlemler