ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
1. ASKERLİKLERİNE 06 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN ÖNCE KARAR ALDIRAN ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLER, 1997/3 TERTİP 1  VE 2 GRUP OLARAK AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA İKİ GRUP HALİNDE SİLAH ALTINA ALINACAKTIR.
2.SEVKE TÂBİ YÜKÜMLÜLERİN SINIFLARI VE TERTİP EDİLDİKLERİ EĞİTİM MERKEZLERİNİ GÖSTEREN LİSTELER ASKERLİK ŞUBESİ İLÂN PANOSUNA ASILMIŞTIR. YÜKÜMLÜLERİN SEVK İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLERİ VE BELGELERİ E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN www.turkive.qov.tr ADRESİNDEN EDİNEBİLMELERİNE İMKAN VERİLMİŞTİR. 1İNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERİN SEVK EVRAKLARI 14 TEMMUZ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. 2'NCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERİN SEVK EVRAKLARI İSE 01 EYLÜL 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ALINABİLECEKTİR.
  1. SEVK EVRAKINI ALMAK ÜZERE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDEN YÜKÜMLÜLERİN NÜFUS CÜZDANLARINI VEYA EHLİYETLERİ YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.
  2. SEVK EVRAKLARINI ALMAYANLAR İLE    ALDIĞI     EVRAKINI     ALDIĞI     HALDE BİRLİKLERİNE  KATILMAYANLAR BAKAYA SUÇUNU İŞLEMİŞ   OLACAĞINDAN HAKLARINDA İDARİ PARA CEZASI TEKLİFİNDE BULUNULACAĞINDAN İŞLEMLERİNİ ZAMANINDA YAPTIRMALARI YÜKÜMLÜLERİN MENFAATLER iCABIDIR.