İHALE İLAN METNİDİR.
Belediyemize ait ihtiyaç fazlası 254010702140005 sicil numaralı 4 tonluk özel yapım treyler Römorkun 15.000,00 ti. (onbeşbintürklirası) bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesinin göre açık teklif usulüyle 31/07/2017 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda saat 14:30 da yukarıda belirtilen bedel üzerinden açık teklif usulü ile satılacaktır.
Hendek Belediyesi