İHALE İLAN METNİDİR.
  1. Belediyemize ait ihtiyaç fazlası 1976 model Champion marka 54 HB 14-14 tescil plakalı İş Makinası 50.000,00 TL. + K.D.V. (%18) bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesinin göre Açık Teklif Usulüyle 16/04/2018 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda saat 14:00 da yukarıda belirtilen bedel üzerinden satılacaktır.
  2. İhaleye iştirak edecek özel ve ya tüzel kişilerin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne; İş ve ya Kanuni İkametgah adresi gösterir belgeyi, T.C. Nüfus Cüzdanı örneği ve ya başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı Vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı İmza Sirküleri örneğini tamamlayarak en geç 16/04/2018 Pazartesi günü saat 12.00 ;a kadar başvuruda bulunmaları gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. İhale Şartnamesinin alınması zorunlu olup. Şartname bedeli 50,00 ti. dir. Şartname bedeli Belediyemiz Gelirler Servisine yatırılacak olup, Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
  4. İhaleye katılmak için satılacak taşınır malın tahmini beden üzerinden %3 oranında geçici teminat alınır. İlgili aracın %3 geçici teminat bedeli 1.500,00 ti. dir.