HENDEK BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KİRA İHALESİNE AİT İLAN
 
 
 
MADDE 1- Kiraya verilecek Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
 
 
 
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULUN
SATIŞ BEDELİ (ti)
%6
GEÇİCİ
TEMİNAT (ti)
SIRA
NEVİ
ADRES
ADA PARSEL
ALAN (m»)
1
ARSA
Akova Mahallesi 5007. Sokak HENDEK
1317/146
553,91 m1
30.000,00+K.D.V.
1.600,00
2
ARSA
Akova Mahallesi 5007. Sokak HENDEK
1317/147
596,67 m2
31.000,00+K.D.V.
1.860,00
3
ARSA
Akova Mahallesi 5007. Sokak HENDEK
1317/149
553,91 m1
30.000,00+K.D.V.
1.800,00
4
ARSA
Akova Mahallesi 5007. Sokak HENDEK
1317/151
626,21 m2
33.000,00+K.D.V.
1.980,00
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 30.04.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30' da Belediyemiz toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale satışı yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 30.04.2018 Pazartesi günü saat 14:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Taşmmazlara ait satış bedelleri ile bu bedellere ait % 6 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4-lhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme Örneği, şartname ve ekleri 50.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
 
 
 
 
 
İrfan PÜSKÜLLÜ
Belediye Başkanı
 
 
 
HENDEK BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KİRA İHALESİNE AİT İLAN
 
 
 
MADDE 1- Kiraya verilecek Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkulların;
 
 
 
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULUN
1 AYLIK
KİRA
BEDELİ (ti)
%6
GEÇİCİ
TEMİNAT (ti)
SIRA
NEVİ
ADRES
ADA PARSEL
ALAN (m-J
1
PARK
Çamlıca Mahallesi Hendek Caddesi HENDEK
-/847
5,00 m=
350.00TL+K.D.V.
756,00
2
KONUT
Puna Ortaköy Mahallesi Merkez Sokak HENDEK
-/1537
80,00 m!
50,00TL
108,60
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkullar 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 30.04.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 15:00' da Belediyemiz toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 30.04.2018 Pazartesi günü saat 1400'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Bir aylık kira bedeli ile bu bedellere ait % 6 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4-lhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme örneği, şartname ve ekleri 50.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
İrfan PÜSKÜLLÜ
Belediye Başkanı