HENDEK BELEDiYESi EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KİRA iHALESİNE AİT İLAN
 
 
MADDE 1- Kiraya verilecek Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
 
KiRAYA VERiLECEK GAYRiMENKULÜN
 
1 AYLIK KIRA BEDELi (tl)
 
%6
GEÇiCi TEMiNAT (tl)
SIRA
NEVi
ADRES
ADA
PARSEL
ALAN
(m2)
1
lşyeri
Kemaliye Mahallesi 1187.Sokak No:3
31 / 163
1.000,00 m2
30.000,00TL+K.D.V.
216.000,00TL
2
lşyeri
Mahmutbey Mahallesi 3504.Sokak No:130 iç Kapı: 1
214 / 4
680,00 m2
5.000,00TL+K.D.V.
18.000,00TL
 
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkul 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 27.08.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30' da Belediyemiz toplantı salonunda ihale Komisyonu  tarafından  Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Kemaliye Mahallesi 1187.Sokak No:3 adresinde bulunan işyeri 10 yıllığına, Mahmutbey Mahallesi 3504.Sokak No:130 iç Kapı: 1 adresinde bulunan işyeri 5 yıllığına kiraya verilecektir. ihaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak istimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 27.08.2018 Pazartesi günü saat 14:oo·a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
MADDE 3-Bir aylık kira bedeli ile bu bedellere ait % 6 geçici teminat tabloda belirtilmiştir. MADDE 4-lhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- ihaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme ömeği, şartname ve ekleri 1.000.00 TL Karşılığı Emlak istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
 
irfan PÜSKÜLLÜ
Belediye Başkanı