HENDEK BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN
 
 
MADDE 1- Satışı yapılacak Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkulü;n
SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULÜN
SATIŞ
BEDELİ (ti)
%6
GEÇİCİ
TEMiNAT (ti)
SIRA
NEVİ
ADRES
ADA
PARSEL
ALAN
(mı)
1
ARSA
Akova Mahallesi 5007. Sokak HENDEK
1317/148
511,14 m2
26.500,00+K.D.V.
1.590,00
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 23.07.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30' da Belediyemiz toplantı salonunda ihale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale satışı yapılacaktır. ihaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak istimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 23.07.2018 Pazartesi günü saat 14:Q0'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmekted.irBelirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Taşınmazlara ait satış bedelleri ile bu bedellere ait% 6 geçici teminat tabloda belirtilmiştir. MADDE 4-lhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- ihaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme örneği, şartname ve ekleri 100.00 TL Karşılığı Emlak istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.