HENDEK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI - 2017 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
 
Vakıflar tarafından kullanılan, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmet Programı (BSYHP) kayıtlı bulunan 10.094 hane (8.692 aktif, 1.402 pasif) bulunmaktadır.
 
 
A) SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (FON KAYNAKLI) MERKEZİ YARDIMLAR
 
1) Şartlı Nakit Yardımları:0-6 yaş grubu çocuklara ve hamile bayanlara düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla, 1. – 12. Sınıflarda eğitim gören çocuklara okula devam şartıyla nakit yardımlar yapılmaktadır.
Buna göre 2017 yılında; 1104 öğrenciye Şartlı Eğitim Yardımı olarak toplam 354.180,00 TL, 567 çocuğa Şartlı Sağlık Yardımı olarak toplam 170.695,00 TL ve Şartlı Gebelik Yardımı olarak 28 anneye toplam 4.970,00 TL olmak üzere nakit yardım yapılmıştır.
 
2) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı:
Bu program dahilinde, ilgili şartları taşıdıkları tespit edilen 237 aileye aylık 275,00 TL olmak üzere ve 2’şer aylık ödeme dönemlerinde toplam 655.600,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
3) Öksüz – Yetim Yardım Programı:
Bu program dahilinde, ilgili şartları taşıdıkları tespit edilen 83 öksüz – yetim çocuğa aylık 100,00 TL olmak üzere ve 2’şer aylık ödeme döneminde toplam 76.600,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
4) Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı:
2017 yılında, muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 60 asker ailesine, aylık 275,00 TL olmak üzere 2 ‘şer aylık dönemlerle düzenli merkezi yardım olarak toplam 62.825,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
5) Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı:
2017 yılında, muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 18 aileye, aylık 100,00 TL olmak üzere 2 ‘şer aylık dönemlerle düzenli merkezi yardım olarak toplam 6.100,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
6) Katılım Payı Yardımı:
2017 yılında muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 159 kişiye toplam 13.518,16 TL ilaç, optik, vs. katılım payı ödemesi yapılmıştır.
 
7) 2022 Sayılı Kanuna İstinaden Yapılan Yardımlar:
Engelli Aylığı: Üç ayda bir düzenli olmak üzere   501 kişiye toplam 2.602.953,31 TL ödeme yapılmıştır.
Yaşlılık Aylığı: Üç ayda bir düzenli olmak üzere   609 kişiye toplam 1.674.417,22 TL ödeme yapılmıştır.
Engelli Yakını Aylığı: Üç ayda bir düzenli olmak üzere 52 kişiye toplam 189.869,70 TL ödeme yapılmıştır.
 
8) Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi İşlemleri:
2017 yılında toplam 464 aileye, toplamda (2012-2017) yıllarında 7530 aileye Gelir Testi yapılmıştır.
2017 yılında; 329 kişi G-0 gelir düzeyinde, 134 kişi G-1 gelir düzeyinde, 1 kişi G-2 gelir düzeyinde olarak tescil edilmiştir.
 
B) 2017-2018 Kış döneminde dağıtılmak üzere; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü FON kaynaklarıyla ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2.300 ton kömür gönderilmiş olup, 2017 yılında toplam 1539 aileye, aile başı 1,50 ton kömür yardımı yapılmıştır.
 
C)  FON KAYNAKLI SOSYAL HİZMET PROJELERİ ve VAKIF KAYNAKLI PROJELER
 
1) Hendek Ortaöğretim Yurt Yapımı: İlçemizdeki ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan ancak köylerde ikamet eden özellikle kız öğrenicilerin İlçe merkezinde konaklayabilecekleri bir kız öğrenci yurdu kurulacaktır. 100 öğrenci kapasiteli olacak şekilde teknik çizimleri ve onayları yapılan, Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu için kaynak tahsis edilmiş olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde hazırlatılan proje kapsamında 15.08.2016 tarihinde ihaleye çıkılarak,07.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. KDV Dahil 3.324.637,00 TL bedelle bitirilmesi planlanan Yurt İnşaatı 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne protokol ile devredilerek, iç tefrişatı tamamlanacak yurt binasının 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında faaliyete tam olarak geçirilmesi planlanmaktadır.
 
2) Sıcak Yemek Yardımı Projesi: İlçemizde ikamet eden, genellikle yalnız yaşayan, çoğunlukla erkeklerden oluşan, gıda yardımı yapılsa dahi, kendi imkânları ile yemek pişirmesi mümkün olmayan, bu ihtiyaçlarını çoğu zaman dışarıda lokantalarda karşılamak zorunda kalan vatandaşlarımıza, 2010 yılından beri nakdi yemek yardımı yapılmaktadır. 2017 yılı boyunca aylık 250,00 TL olmak üzere, toplam 28 vatandaşımızın faydalandırıldığı bu projede kapsamında, 84.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
3) Şartlı Bağışlar ile Uygulanan Projeler: LCW Mağazacılık A.Ş. firmasınca aktarılan kaynak ile Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen 20 ailenin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde bulunan 56 öğrencisine 3 ‘er ay dönemler halinde 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunda 500,00 olmak üzere toplamda 30.000,00 TL ödeme yapılacaktır. Bu ödemelerin ilk 2 dilimi olan 20.000 TL ‘lik kısmı öğrenci velilerine ulaştırılmıştır.
Bununla birlikte yine aynı firma tarafından, Vakfımızın talebi ile 767 ilk ve ortaöğretim öğrencisine kışlık giyim malzemesi temin edilerek talebi yapılmıştır. 2018 yılının başlarında giyim yardımları da öğrencilere ulaştırılacaktır.
 
D) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü FON Kurulu kararları ile muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aylık periyodik dilimler halinde ödenekler gönderilmekte olup; bu ödenekler ilçemizde ikamet eden ailelere Mütevelli Heyeti kararlarıyla ayni ve nakdi yardımlar şeklinde dağıtılmaktadır.
 
2017 yılında, Vakıf öz kaynaklarından 9164 kişiye, 2.290.217,91 TL ve Merkezi yardım olarak 3132 kişiye, 5.798.210,23 TL olmak üzere toplam: 12296 kişiye 8.088.428,14 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapılmıştır