Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, başlatılan yardım programlarından ilki ülkemizde çoklu doğum yaşayan (ikiz, üçüz vb.) ve beklenmedik harcamalar ile karşılaşan ailelerimizi destekleyici niteliktedir.
Çoklu Doğum Yardımı Programı:
Bu programdan 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin 1/3’ünden az olan muhtaç haneler yararlanabilecektir. Söz konusu hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), çocuk başına aylık 150-TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler PTT aracılığı ile iki ayda bir gerçekleştirilecektir.
Elektrik Tüketim Desteği
Bakanlığın, başlattığı ikinci yardım programı ise ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ve cihaza bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımıza yöneliktir. Üç bileşenden oluşan yardım programı kapsamında 3294 sayılı Kanun doğrultusunda muhtaç olduğu tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin 1/3’ünden az olan ve 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı almayan hastaların bulunduğu hanelere Elektrik Tüketim, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilecektir.
             Elektrik Tüketim Desteği kapsamında hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacaktır. Yardım programı kapsamında yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları ödenecek ve hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecektir.
           Yardım Programlarımızda hak sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ikametgâhlarının bulunduğu il veya ilçede kurulu SYD Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.