Toplumda okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesi için bilinç oluşturmak amacıyla ülkemizde her yıl mart ayının son haftası 'Kütüphaneler Haftası' olarak kutlanmaktadır.
 
Tüm dünyada bilimin ve bilginin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Şüphe yok ki, bilimsel bilgiye ulaşma ve onu elde etmenin yolu kitaplardan, dolayısıyla kütüphanelerden geçmektedir. Bizler bu anlayışla kütüphanelerimize yapılacak her türlü desteği, ülkemizin geleceğine yapılmış katkının bir parçası olarak değerlendirmekteyiz.
 
Okullarımız başta olmak üzere bütün resmi ve özel kurumların bünyesinde ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede kütüphaneler oluşturulması daha çok okuyan bir toplum oluşmasına büyük katkılar sağlayacaktır. 
 
Her alanda büyük bir rekabet ortamının bulunduğu bilgi çağı dünyasında söz sahibi olabilmenin yolu bireylerin kendilerini yetiştirmeleri ve toplumun eğitim düzeyinin yükselmesine bağlıdır.
 
 
Eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutarak çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamanın önemini bir kez daha anımsatıyor, okuma sevginizin hiç eksilmemesi dileği ile halkımızın "54. Kütüphane Haftası´nı kutluyorum.''