Ekolojik dengenin sağlanmasında büyük öneme sahip olan ormanlarımız, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en önemli varlıklarındandır. Yeryüzü sularının hızını keserek toprakta meydana gelen erozyonu önleyen, sel felaketlerinin önüne geçen, yer altı su kaynaklarımızı besleyen, yaban hayatına kucak açan ve doğal dengeyi sağlayan orman varlıklarımızın korunması ülkemizin geleceği açısından büyük gereklilik arz etmektedir.
        Son yıllarda ülkemizde orman bilincinin yaygınlaşması ve ormanlarımızın korunması anlamında çok güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Gelecek nesillerimize yeşil bir memleket bırakmak için bugünden orman alanları oluşturmak ve ormanlarımızı korumak hepimizin ortak görevidir. 
       Bu duygularla, her vatandaşımızın en az bir fidanı toprakla buluşturmasını temenni ediyor, bütün vatandaşlarımızın ‘Orman Haftası ve Ağaç Bayramı’nı yürekten kutluyorum.