İnsanlığa büyük bir lütuf ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’ in dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı “Kutlu Doğum Haftası’nı idrak etmenin, sevincini, huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
 
Sevgi ve merhametin kaynağı, yaratılmışların en şereflisi Peygamberimizin  doğumu bütün insanlık için kurtuluşun, huzurun ve mutluluğun habercisi olmuştur.

          O’nun hayatı; dürüstlüğün, istikametin, erdemin, şefkat ve merhametin doğru ile yanlışı birbirinden ayıran ölçüsüyle bizleri aydınlatırken, mukaddes sözleri, tavsiyeleri, yaşayış ve hayatı algılama şekliyle de bütün bir kâinat için mutlak ‘rehber’ mesabesinde yer almaktadır.

           Verdiği mesajlar ve sahip olduğu yaşantısıyla sadece geçmişe değil günümüze de ışık tutan Peygamberimiz, gelecek dönemlerde de sorunların ve sıkıntıların aşılmasında en temel başvuru kaynaklarından biri olacaktır.

          Bu duygu ve düşüncelerle tüm ilçe halkımızın ve ülkemizin Kutlu Doğum Haftası  kutluyor, bu haftanın İslam alemine ve tüm  insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.