SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE YÖNELİK, ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” hükümleri doğrultusunda ülkemizde her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile bilgileri aktarılacak sosyal yardım programlarına bir yenisini daha eklenerek 01.03.2019 tarihinden itibaren Elektrik Tüketim Desteği yardımı verilmeye başlanmıştır.
 
        KAPSAM:
 
Elektrik Tüketim Desteği programı, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneleri kapsar.
 
 
 
        BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR:
 
Elektrik tüketim desteğinden faydalanmak için vatandaşların SYD Vakıflarına ya da herhangi başka bir kuruma başvuru yapmalarına gerek olmayıp; Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerini ve yapılacak ödeme tutarlarını gösterir liste Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından her ay Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB} Sistemi üzerinden hazırlanarak PTT AŞ’ye bildirilmektedir. Bu kapsamda, kişilerin almakta oldukları aylıkları ve aylığa bağlanma şartları devam ettiği sürece bu indirimden faydalandırılacaklardır.
                Elektrik Tüketim Desteği, tahakkuk ettirilen vatandaşlarımızın bu programdan faydalanabilmesi için; geçerli bir kimlik belgesi ve “mesken” elektrik faturaları ile PTT A.Ş. (Postane) şubelerine başvurmaları gerekmektedir.
 
 
        KİMLER HAK SAHİBİ OLABİLİR:
        
        Elektrik tüketim desteği tahakkuk ettirilecek kişilerin destek programından faydalanabilmesi için;
a)            Türk vatandaşı olmak,
b)            SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerde bulunmak, (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı, Eşi Vefat Aylığı, Muhtaç Asker Ailesi Yardımı)
c)            Ödenecek faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olmak, (konutlara, meskenlere ait kullanım)
Kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.
 
 
        YARDIM SÜRELERİ:
        (1)           Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından destek programından yararlanacak hak sahiplerinin listesi ilgili ödeme dönemi öncesi hazırlanarak, elektronik ortamda PTT’ye her ayın son iş günü bildirilir.
 
        (2)          Elektrik tüketim desteği ödeme hesabında hak sahibi adına her ay;
a)            1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat,
b)            3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat,
c)            4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat,
ç)            5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat, karşılığı tutarınca kaynak bulundurulur.
 
        (3)          Aktarılan tutarlar PTT şubelerince sadece destek programı için kullandırılır.
 
 
        SONUÇ OLARAK;
        Aboneliği kendi adına veya hanedeki bir başka kimseye ait olan elektrik kullanım faturalarını PTT ödeme noktalarından, hak sahiplerinin kendileri tarafından ödenmesi durumunda, indirim PTT tarafından sistem üzerinden uygulanacaktır. Elektrik Tüketim Desteği programından faydalanma şartları yukarıda belirtilmiş olup, tüm halkımıza duyurulur.