2018 Temmuz Ayı Muhtarlar toplantısı  Hendek Belediyesi Ticaret Merkezi Konferans Salonunda 12.07.2018 Perşembe günü yapıldı. Kaymakamımız Orhan BURHAN’ ın Başkanlığını yaptığı toplantıya,SGK İl Müdür Yardımcısı Ekrem Şahbaz, SGK Hendek Merkez Müdürü Sema TURAN, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İLHAN, İlçe Jandarma Komutanı Deniz KÜN, Muhtarlar Derneği Başkanı Emin KULA, Daire Amirleri, Belediye Birim Amirleri, Muhtarlarımız ve Basın Mensupları katıldı.
Kaymakamımız yaptığı açılış konuşmasında, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde dikkatli ve özveri ile görev yapan muhtarlarımıza teşekkür etti. Devamında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" ile ilgili genelge gereği oluşturulan “Sakarya İli Hendek İlçesi Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu" nun 28.06.2018 Perşembe günü yaptığı toplantıda alınan kararların dikkatle takip edilmesi, İşçilerin ve ilçe halkının birbirinin emek ve işine duydukları ihtiyaç, kardeşlik ve dayanışma bilincini güçlendirmeye yönelik olarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yürütülmesi için muhtarlara büyük görev düştüğünü belirtti.
Kaymakamımız 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle ilgili kısa bilgiler verdi.
          Yapılandırma Kanunuyla;
 • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
 • Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak
 • Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
 • Vergi ihtilafları sonlandırılacak
 • Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek
 • Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak
 • Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek
 • İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılacak
 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan  ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak.
 
SGK tarafından tahsil edilen aşağıdaki borçlar yapılandırılabilecek:
 
 • 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçları (işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi ve isteğe bağlı sigorta primleri dahil) ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
 • Ayrıca Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlardan, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecekler.
 • Gecikme Zamları Tahsil Edilmeyecek
 • Yapılandırma Kanunu ile yukarıda 1 ve 2. maddede belirttiğimiz prim borçları ile Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların tamamı silinecek.
 •  İdari Para Cezalarının Yarısı Silinecek
 • Yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarında ise aynen prim borçlarında olduğu gibi Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların tamamı silinecek. Bunun yanında belirtilen şekilde ödeme yapılması halinde cezaların yarısının tahsilinden de vazgeçilecek.
 • Sadece Gecikme Zammı Varsa…
 • Şayet SGK’ya olan borç ödenmiş, ancak fer’ileri (gecikme zammı ve gecikme cezası) ödenmemişse, fer’i alacağın %40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek.
 •  Başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar
 
     Kaymakamımız verdiği bilgilerin ardından bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetlerin başlatıldığını halkımıza muhtarlarımız aracılığı ile gerekli duyuruların yapılmasında fayda sağlayacağını belirtti ve karşılıklı soru cevap bölümünden sonra toplantı sona erdi.