İSTENEN BELGELER
  1. Kesintinin gösterildiği belge( DEKONT ) Bankadan alınacak
  2. Red Yazısı  ( Bankadan alınacak)
  3. Başvuru dilekçesi (AşağıdaTabloda hazırladığımız Dilekçe örneğinin size uygun birini indirilip doldurulacak)
  4. Mavi Plastik dosya ( her bir başvuru için 1 adet dosya)
  5. NOT: Başvuru sahibi ikamet ettiği ilçe Kaymakamlığına başvurabilecek.
      İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetimizin, 4.570,00 TL' ye kadar bağlayıcı-kesin karar verme yetkisi vardır.4.570,00TL - 6.860,00TL’arası limite kadar olanlara İl Tüketici Hakem Heyetinin  karar verme yetkisi vardır. 6.860,00 TL’nin üzerindeki  uyuşmazlıklarla ilgili olarak  Tüketici Mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Hakem Heyetine Başvurularda İzlenen Süreç
1-
Başvuru - Hakem Heyetinin Toplanması Süreci
Hakem Heyetinin Toplanmasının ardından aşağıdaki süreç izlenir.

2. Hakem Heyetin Toplanması - Karar Alma Algoritması
 
                                                  :::::::.......    DİLEKÇE ÖRNEKLERİ    ...::::::::
     DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti, Genel)                 
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti, Abonelik Sözleşmesi)  
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti, Ayıplı Mal)           
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti, Dosya Masrafı)        
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti,Garanti Belgesi)       
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti, Kapıdan Satış)        
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti,Mesafeli Sözleşme)     
 Dilekçe Örneği   
(Tüketici Hakem Heyeti, Kredi Kart aidatı)   
     
  İHTAR MEKTUPLARI VE CAYMA BİLDİRİMLERİ
 Cayma Bildirimi  
( Devre Tatil)          
 Cayma Bildirimi  
(Kapıdan Satış)        
 Cayma Bildirimi  
(Mesafeli Sözleşme)    
 İhtar Mektubu    
( Abonelik Sözleşmesi) 
 İhtar Mektubu    
(Cayma Bedeli)         
 İhtar Mektubu    
( Ayıplı Mal)          
 İhtar Mektubu    
( Dosya Masrafı)       
 İhtar Mektubu    
( Kredi Kart Aidatı)       
 İhtar Mektubu    
( Garanti Belgesi)     
 İhtar Mektubu    
( Genel )               
 Bankaya başvuru dilekçesi
( Dosya Masrafı )
 Bankaya Başvuru İade
 Kredi Kart  İade dilekçesi ve TH.Dilkç.2 adet.
 
Ne yapılması gerekiyor?
Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasının takip edilmesi yeterlidir.
1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır.
 (Dilekçe ve Mektup örneği için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz)
Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.
2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine
a- Dosya masrafı miktarı4.570,00.-TL'nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz.(Dilekçe ve Mektup örneği için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz) Başvuru Dilekçesi ve her bir başvuru için mavi plastik dosya ile beraber başvuru yapılmalıdır.

b- 
İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetimizin, 4.570,00 TL' ye kadar bağlayıcı-kesin karar verme yetkisi vardır.4.570,00TL - 6.860,00TL’arası limite kadar olanlara İl Tüketici Hakem Heyetinin  karar verme yetkisi vardır. 6.860,00 TL’nin üzerindeki  uyuşmazlıklarla ilgili olarak  Tüketici Mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
31 Aralık 2017 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 30287
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 14,47 (yüzde on dört virgül kırk yedi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
görevlidir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır (İlçelerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi sıfatı ile çalışmaktadır). 
 
HENDEK TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ
GARANTİLİ MALLARDA ŞİKÂYET SEBEPLERİ:
Tüketiciye aldığı ürünün teslim edildiği tarihinden itibaren, ( belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla)  bir yıl içerisinde en az dört veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
-Yetkili servisin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının bildirilmesi durumunda,
Tüketici ürünün satın alındığı yerden,  değişim ve ya para iadesi isteme hakkına sahiptir.
Bu durumu ürünün satın alındığı yer kabul etmez ise Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunması gerekmektedir
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Durumu anlatan ve hakem heyetine hitaben yazılacak dilekçe
Dilekçe örneklerini yukarıdaki tablodan size uygun olanı seçip indirebilirsiniz.(dilekçe örnekleri tablosu)
2-Ürünün garanti belgesi
3-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş
4-Ürünün yetkili servise götürüldüğüne dair servis fişleri
5-Yukarıda yazılı belgelerin 2 takım olacak şekilde fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.
NOT : Eksik belge ve dökümanla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMET İLE ÖDENEN BEDEL ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK VEYA TARAFLARIN BORÇLARINI YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA ALACAK VERECEKLER BORÇLAR KANUNUN 96 VE 108. MADDESİNE GÖRE SAVCILIKLAR TARAFINDAN İŞLEM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NOT: lütfen yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra başvurunuzu yapınız. Görevli memur ile sohbet ve tartışma yapmayınız.  
 
Tüketici sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilinecek Adresler:
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İnternet Sitesi: www.sanayi.gov.tr
-Sakarya Valiliği İnternet Sitesi: http://www.sakarya.gov.tr/
Tüketici hattı: 175
  
BAŞVURU YERİ
Hendek Kaymakamlığı Başpınar Mahallesi  Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Caddesi: No:7 HENDEK